Skip to main content

Creació d'una teràpia gènica per tractar el càncer mitjançant la inhabilitació de la síntesi d'ATP

Autor: Pau Rodríguez Riera
Centre: La Salle Tarragona
Premi: Accèssit
Document:
En aquest treball de recerca s'investiga la creació d'una teràpia gènica específica a les cèl·lules canceroses aprofitant els possibles neoantígens que s'expressin a la membrana d'aquestes. S'investiga la possibilitat d'utilitzar CRISPR/Cas9 de manera que aquest tingués com a seqüència diana el gen ATP5F1A, que codifica per a una subunitat de l'ATP-sintetasa. La hipòtesi que sosté aquest treball és que les cèl·lules canceroses moriran si hi ha una absència d'ATP i que això es pot aconseguir amb la inhabilitació de l'ATP-sintetasa. A la part pràctica s'investiga si la inhabilitació de l'ATP-sintetasa provoca una absència d'ATP que sigui prou significativa com per a produir mort cel·lular. Per fer-ho s'utilitzen proves de laboratori com la citometria de flux (FACS) o el Western Blot.