Skip to main content

Pícaros de la primera mitad del siglo XX

Autor: Siobhan Carrasco Martínez
Centre: INST.RIBERA DEL SIÓ
Els objectius del treball són, per un costat, demostrar la influència del gènere picaresc literari espanyol, que persevera fins al segle XX; i, per l'altre, aprofundir en la figura de la "pícara".
Partint de la hipòtesi que la figura del "pícaro" i de la "pícara" continuen vigents en la literatura espanyola del segle XX, en primer lloc he analitzat les característiques dels "pícaros" i "pícaras" sorgits durant el segle XVI i XVII, amb l'objectiu d'extreure'n les característiques pròpies del personatge i poder trobar-les posteriorment als personatges de 5 novel·les seleccionades publicades durant la primera meitat del segle XX en l'àmbit de literatura espanyola. Analitzant aquestes 5 obres, he pogut demostrar la meva hipòtesi inicial. El treball també m’ha permès conèixer la figura de la pícara i demostrar que igualment persevera en el segle XX.