Skip to main content

Ser dona sota el franquisme a Sant Pere de Torelló

Autor: Oriol Guix Villegas
Centre: LA SALLE MANLLEU
La dictadura del general Francisco Franco (1939-1975) van ser quaranta anys
de repressió, inferioritats i desigualtats cap a les dones. Aquest treball es basa en la
recerca de quin era el paper que tenia la dona durant la dictadura franquista,
concretament a Sant Pere de Torelló. Un dels objectius principals d’aquest treball és
establir una comparació entre la situació del sexe masculí i el femení en diferents
àmbits; a l’educació, al món laboral, el món domèstic i en els espais de socialització,
per així arribar a saber i donar a conèixer com era ser dona sota el règim franquista,
ja que una gran part es desconeix. Per complir els objectius proposats s’han realitzat
tres entrevistes a dones santperenques que van viure durant el franquisme, per
poder obtenir informació de memòria històrica. També s’ha fet un buidatge de fonts
arxivístiques, bibliogràfiques i de llibres locals. Amb tota la informació extreta s’ha
pogut arribar a la conclusió que a l’etapa franquista, el masclisme del règim, les
desigualtats i la inferioritat de la dona estaven molt presents.