Skip to main content

Suport psicològic en el tractament del càncer de mama

Autor: Gemma Salud Coma
Centre: INST.ELS PLANELLS
Premi: Accèssit
L’objectiu del meu Treball de Recerca, un estudi sobre el suport psicològic en el tractament del càncer de mama, és analitzar el suport que rep aquest tipus de pacients amb la finalitat de proposar millores en aquest tractament psicològic. Partint de la hipòtesi que des de la sanitat pública s’ofereix el tractament psicològic suficient, el resultat del Treball és una anàlisi dels aspectes psicològics durant el tractament del càncer de mama. L’estudi està enfocat des de la visió de les pacients i des de la visió dels professionals sanitaris, per tal d’estudiar les dues parts de la malaltia: el punt de vista de qui rep el suport psicològic i el punt de vista de qui l’ofereix. La conclusió del Treball és que des de la sanitat pública s’ofereix tractament psicològic però no el suficient. Actualment, existeix aquest servei però per a què realment fos efectiu s’hauria de millorar.