Skip to main content

LA LEUCÈMIA LIMFOBLÀSTICA AGUDA INFANTIL I EL TRASPLANTAMENT DE MEDUL·LA ÒSSIA

Autor: Júlia Bertran Albareda
Centre: INST. JAUME BALMES
Premi: Accèssit
Document:
tr_lla_i_tmo.pdf (10.28 MB)
La Leucèmia Limfoblàstica Aguda és un càncer de la medul·la òssia. Un dels tractaments per a aquest és el Trasplantament de Medul·la Òssia (TMO), el qual requereix un donant. L'objectiu d'aquest estudi és valorar el coneixement del TMO en una mostra significativa de població i conèixer els motius per a donar o no. Amb aquesta finalitat, s'han realitzat un total de 2725 enquestes i 12 entrevistes a gent de l'entorn del TMO. De la població estudiada, un 6% són donants/inscrits i la majoria pertanyen a personal sanitari o familiars de malalts. Les causes principals de no donar són el desconeixement, la por i les malalties. Aquest fet, juntament amb les dades recollides a les entrevistes, apunta que el nombre de donants podria augmentar incrementant el coneixement sobre la donació de medul·la. A la vista dels resultats, es recomana la realització de campanyes informatives i divulgatives.