Skip to main content

Com afecta el Paclitaxel a les cèl·lules tumorals de càncer d'úter

Autor: Ana-Li Aparicio López
Centre: INST. L'ALZINA
El nostre treball de recerca és sobre el tractament del càncer d’úter esporàdic. La nostra idea va ser investigar l’efecte d’un tractament quimioteràpic en una línia cel·lular d’aquest tipus de càncer.

El medicament que nosaltres vam utilitzar va ser el Paclitaxel el qual interromp la xarxa microtubular essencial per a la divisió cel·lular. Així doncs, l’objectiu concret va ser demostrar com el Paclitaxel actua sobre les cèl·lules de càncer d’úter alterant el seu cicle cel·lular i generant l’apoptosi.

Una vegada realitzada la investigació a l’Institut de Recerca de la Vall d’Hebron, vam analitzar els resultats obtinguts i vam extreure conclusions. Finalment podem afirmar que l’aplicació de Paclitaxel en mostres de càncer d'úter, causa un increment de cèl·lules en fase apoptòtica i una reducció de les que s’estan dividint, en comparació amb les mostres control.