Skip to main content

Composició d'una suite musical a partir d'una obra literària

Autor: Queralt Planas Masdevall
Centre: INST.PLA DE L'ESTANY
Premi: Premi ex-aequo
Document:
tdr_1.zip (37.86 MB)
El meu treball consisteix en la composició d’una suite (un conjunt de peces musicals) basada
en una obra literària.
Inicialment vaig estudiar la música programàtica (música que pretén evocar elements
extramusicals a l’oient, i per tant, el tipus que seria la meva suite) i els predecessors del
gènere. Després vaig analitzar l’obra literària (el llibre Odessa i el món secret dels llibres), vaig
parlar amb el seu autor (Peter van Olmen) i la vaig dividir en cinc parts per fer-ne cinc peces.
Finalment vaig compondre l’obra (per a flauta, clarinet i piano), que va passar per un procés
d’assaig i gravació, a través del qual s’ha arribat al producte final: una gravació de la suite.
Gràcies a la composició d’aquestes peces he millorat molt les meves habilitats compositives, i,
com a músic, he pogut viure l’experiència de compondre, tocar i gravar la meva pròpia obra, que no és gaire usual.