Skip to main content

Frei Aber Einsam. El llenguatge musical i literari en el Romanticisme

Autor: Catalina Riutort Fort
Centre: INST.MARTÍ L'HUMÀ
Premi: Premi ex-aequo
Document:
2978_tr_vic.pdf (10.99 MB)
En el present treball s'ha realitzat un estudi de dues disciplines artístiques cabdals en el Romanticisme —la literatura i la música— i dels respectius mètodes que utilitzaren per a transmetre d'una forma sublim la sensibilitat i la delicadesa característica del Romanticisme. Així doncs, en les conclusions, s'ha pogut establir la relació literatura-música i la seva capacitat de traslladar al lector i/o oient les emocions, la passió i els pensaments de l'esperit romàntic, tot i ésser dues arts diferents.