Skip to main content

Qui allibera el captiu? La formació de la voluntat en democràcia sota la perspectiva de la teoria de la voluntat del dret civil

Autor: Aniol Colomer Roma
Centre: SANT MIQUEL DELS SANTS
Premi: 2n Premi ex-aequo
Document:
L’expressió de la voluntat de l’individu, representada a través del vot, és la base de totes les democràcies modernes. Per altra banda, però, també es tracta de l’eix central en qualsevol qüestió relacionada amb el dret civil, aquí representada a través de l’orientació dels actes de l’individu que tinguin efectes de caire jurídic. El treball es pregunta: és compatible la manifestació de la voluntat en les democràcies occidentals modernes amb la teoria de la voluntat generada en l’àmbit del dret civil? Una comprensió inicial de les dues voluntats en els seus respectius espais fonamentada en el criteri del dret, la ciència i filosofia política permet, posteriorment, realitzar una part pràctica que estudia la validesa o no de la formació de la voluntat en les democràcies modernes a partir d’una anàlisi comparativa dels dos conceptes i de l’estudi d’un procés electoral sotmès als requisits que exigeix el dret civil a les voluntats manifestades en el seu àmbit. Normativitzant la política amb teories jurídiques existents podem dir que estem davant de democràcies fallides.