Skip to main content

DISSENY D'UN INSTRUMENT D'ANÀLISI DE BANDES SONORES PER L'ANÀLISI D'UNA PRODUCCIÓ PRÒPIA

Autor: Aina Pérez Ramos
Centre: MARISTES MONTSERRAT
Premi: Premi ex-aequo
Els objectius d’aquest treball són els de crear una rúbrica o taula que resumís les principals característiques i els passos a seguir a l’hora de crear una banda sonora original per un curtmetratge d’animació, a més de compondre una banda sonora original per un curtmetratge ja existent.
Els resultats del treball consten de la rúbrica creada per analitzar bandes sonores emprada per analitzar una banda sonora composta per mi per un curtmetratge d’animació existent. L’eficiència d’aquesta taula també haurà estat provada per l’anàlisi de tres bandes sonores de curtmetratges professionals.
Les conclusions d’aquest treball són variades. D’una banda, fent referència als 5 objectius operatius o secundaris del treball, les conclusions són satisfactòries. D’una altra banda, fent referència a l’objectiu principal del treball, s’ha analitzat la banda sonora pròpia mitjançant l’instrument d’anàlisi dissenyat i s’han emprat els diferents anàlisis de bandes sonores professionals per a compondre una banda sonora original.