Skip to main content

El disseny de les etiquetes de vi

Autor: Anna Montané Ivanova
Centre: INST. DERTOSA
Premi: 1r Premi
Aquest TDR agrupa l'origen del vi i de les etiquetes de vi juntament amb la seva evolució i tendències al llarg de la història; a l'Antic Egipte, a la Grècia Clàssica, a l'Imperi romà, en l'actualitat, etc. Busca mostrar com dissenyar una etiqueta de vi mitjançant consideracions específiques i també presenta un apartat que explica com desxifrar-les; passant per les normatives d'etiquetatge, les Denominacions d'Origen i els premis que un vi pot rebre. Explica detalladament els elements tècnics de la impressió de les etiquetes de vi, aporta informació extra com etiquetes curioses i finalitza amb un treball pràctic elaborant una etiqueta de vi amb tots els criteris esmentats i amb tot el coneixement adquirit. L'objectiu que em proposava, i que ha estat complit, era el d'omplir un buit en una parcel·la de coneixement, ja que desconeixia molta informació sobre el tema escollit.