Skip to main content

Viatge al Centre de l'Univers, el descobriment de la música folk

Autor: Mireia Costas i Tulla
Centre: INST.FREDERIC MARTÍ I CARRERAS
La música folk sempre ha pertangut a les arrels de totes i cadascuna de les cultures d’aquest planeta i forma part de la identitat d’una comunitat. Ha anat evolucionant amb el pas del temps, però hi ha quelcom únic i en ella que fa que es mantingui en vida tot i els canvis de l’era moderna. Per aquesta raó, s’ha realitzat un projecte musical en el qual s’ha dut a terme una immersió en aquest gènere tan fascinant i desconegut entre la població més jove, mitjançant la investigació i l’anàlisi de peces musicals, amb l’objectiu de crear un àlbum propi d’aquest gènere.

Les conclusions extretes són les següents: la música folk és més que un gènere musical, podem trobar ecos d’aquest en gran part de la música actual i utilitzar-lo requereix un coneixement del seu passat. La creació d’un treball discogràfic és de gran complexitat: escriure, interpretar, gravar, produir, publicar… El resultat final ha sigut un àlbum creat en la seva totalitat per mi mateixa i del que estic molt orgullosa de poder compartir.