Skip to main content

FemCardio: Simptomatologia en dones amb cardiopatia isquèmica

Autor: Marta Baldoví Pérez
Centre: INST.VILAMAJOR
Document:
Les malalties cardiovasculars (CV) són la primera causa de mort en dones catalanes, segona en els homes. Alguns dels factors que podrien descriure que les dones tinguin un pronòstic més crític en les CV són una detecció poc precoç de la malaltia, una desconeixença de com aquesta afecta a les dones i disparitats a l'entrada de recursos diagnòstics i terapèutics. És a dir, més enllà de possibles raons biològiques, els components socials podrien jugar un factor determinant.
El present treball té com a objectiu investigar el perquè d’aquesta disparitat entre dones i homes en un grup concret d’aquestes malalties, la cardiopatia isquèmica, que inclou l’infart agut de miocardi i l’angina de pit, i si a part de les raons biològiques, hi ha més factors que hi intervenen; l’aproximació a la malaltia realitzant un marc teòric detallat i l’anàlisi dels símptomes preestablerts de la cardiopatia isquèmica en homes i dones serà clau per després poder realitzar entrevistes a pacients i professionals; analitzar el protocol de diagnòstic i veure les diferències d’aplicació – si és que n’hi ha – entre gèneres; realitzar un pàgina web i una xarxa social per poder divulgar informació i fer, a molt petita escala, una campanya de divulgació i/o prevenció.