Skip to main content

DESIGUALTATS DE GÈNERE EN L'ESPORT D'ALT RENDIMENT

Autor: Lucía Lázaro Sánchez
Centre: INST.BELLULLA
Aquest treball s'ha realitzat partint de l'interès sobre dos grans àmbits, l'esport i el gènere. S'ha plantejat conèixer les desigualtats existents en l'esport d'alt rendiment. És un treball on es veu reflectida i on es dona visibilitat a aquesta desigualtat de gènere en l'àmbit de l'esport, concretament en l'esport d'Alt Rendiment. Pel que fa al marc teòric, aquest ve introduït pel concepte d'esport i el de gènere, on seguidament es dona una pinzellada a la seva història per poder contextualitzar i saber el paper de la dona anys enrere, i, per tant, així poder conèixer les desigualtats actuals. El procés de recerca es complementa amb l'estudi estadístic mitjançant enquestes, a diverses franges d'edat i sexe, i entrevistes dirigides a persones que tenen o que han tingut relació amb l'esport d'Alt Rendiment. Amb aquests dos mètodes, s'ha pogut reafirmar que les desigualtats en l'esport d'Alt Rendiment existeixen, i tot i que s'han aconseguit avenços, encara queda molt per equiparar les condicions entre els gèneres en l'àmbit esportiu.