Skip to main content

Dona i periodisme esportiu

Autor: Abril Sucarrat Anglada
Centre: LA SALLE MANLLEU
En aquest treball s’estudia la presència i desenvolupament professional
de les dones en l’àmbit del periodisme esportiu. La realització del projecte
s’estructura mitjançant la recerca bibliogràfica, així com entrevistes a persones
dedicades a aquest camp, tant homes com dones, per tal d’analitzar les dues
perspectives de gènere respecte al tema investigat. Aquestes entrevistes han
permès conèixer que les dones realment han tingut una inserció complicada
dins el mercat periodístic i encara avui dia no totes les periodistes se senten
escoltades i respectades en la seva feina per culpa del masclisme, de la
pressió estètica que pateixen les periodistes i de l’anonimat que permeten les
xarxes socials. És per aquest motiu que es fan necessàries polítiques per
regular aquesta situació, així també com campanyes per conscienciar tothom
que les dones no són menys aptes ni tenen menys capacitats que els homes
per retransmetre, analitzar o debatre sobre un esdeveniment esportiu pel
simple fet de ser dones.