Skip to main content

La lluita de l'esport femení: La sexualització de la dona a l'esport

Autor: Júlia Parareda Martínez
Centre: INST.SANT ELM
Document:
TDR_JPM.pdf (1.32 MB)
Com a esportista, he estat testimoni de situacions on la dona s’ha vist inferior a l'home. Per això, amb els objectius: Denunciar la sexualització de la dona en l’esport, i analitzar el paper de la premsa esportiva en la seva sexualització; s’han mostrat dos factors interrelacionats: el vestuari esportiu i la premsa esportiva.

Les hipòtesis foren: L'esport femení s'ha vist afectat per la sexualització de la dona a la societat, i que la premsa esportiva juga un paper important en aquesta sexualització.

S’ha determinat que tot i que la dona s’ha anat obrint pas al món de l’esport, els estereotips de gènere i la vestimenta han afavorit la seva sexualització.

També s'ha comprovat que la premsa esportiva impulsa la sexualització de la dona a l'esport. A vegades es prefereixen publicar notícies que promouen la sexualització de la dona, en lloc de ressaltar els seus mèrits esportius.