Skip to main content

El amor en "Sentido y Sensibilidad" de Jane Austen

Autor: Laura Cabrera
Centre: INST.CARLES RAHOLA I LLORENS
En aquest treball s'ha analitzat l'amor existent en una de les obres cèlebres de Jane Austen, "Sentido y Sensibilidad". Com que hi ha dues relacions amoroses (Elinor i Edward; Marianne i Willoughby) en aquesta, s'ha fet una anàlisi per separat. S'ha analitzat aspectes externs i interns els quals poden haver condicionat l'amor entre els personatges, així com: la personalitat de cadascun dels participants; la influència de l'entorn; el comportament de les parelles en diferents àmbits ); els aspectes tradicionals; la reconciliació; la relació entre l'autora amb l'obra.
Els objectius principals són: Analitzar l'amor carnal que trobem a l'obra; conèixer la ideologia de l'amor de l'època històrica de l'obra; descobrir, a partir de l'anàlisi, allò que l'autora vol transmetre en relació a l'amor.
La conclusió que s'ha pogut arribar duen a terme aquest treball és el reflex de la personalitat de Jane Austen en l'obra mitjançant el comportament de les protagonistes.