Skip to main content

Sexualment històrics. La lemniscata de la història de la política sexual

Autor: Paula MEdian Quintero
Centre: INST.CELESTÍ BELLERA
Amb el nostre TDR volem exposar la història de la sexualitat i reivindicar la visibilització del que és natural, perquè el que no es nomena, no existeix. La nostra motivació principal per fer aquest treball va ser poder arribar a descobrir d'on ve aquesta invisibilització/tabú. L'objectiu principal del nostre treball, doncs, és clar: estudiar com s'ha anat transformant la visió de la sexualitat en diferents col·lectius socials des de l'edat antiga fins a l'actualitat en la societat occidental.

La conclusió a què finalment hem arribat és que aquesta història de la sexualitat ha tingut molts punts d'inflexió i no sempre ha estat lineal, sinó que, s'ha anat traçat com una lemniscata, amb els seus conseqüents avenços i retrocessos.